PRIHLÁŠKA

Svetový deň včiel – 20. máj

Svetový deň včiel – 20. máj
15. mája 2023 Nadežda Štefančíková

Pri príležitosti medzinárodného dňa včiel, sme pracovali na téme “Včely, ich svet a svet náš”. S prácami sme sa zapojili aj do výtvarných súťaži.

Držíme si palce!

 

Barbora Šidlovská, 6 rokov

Anastázia Hutníková, 8 rokov

Barbara Balážová, 10 rokov

Daria Šipošová, 6 rokov

Ema Slamená, 10 rokov

Filip Richter, 8 rokov

Šimon Šidlovský, 13 rokov

Júlia Kontrová, 9 rokov

Katarína Rybovičová, 9 rokov

Klára Senková, 7 rokov – 3. Miesto

Kristína Virová, 8 rokov

Lucas Sovík, 8 rokov

Marcus Simon, 11 rokov

Martin Sivulka, 7 rokov

Matej Jendrichovský, 7 rokov

Matej Szentivanyi, 11 rokov

Melánia Pjataková, 8 rokov

Michal Dlugolinský, 7 rokov

Michal Korsch, 9 rokov

Peter Mikloška, 7 rokov

Natália Dudová, 7 rokov – 1. Miesto

Natália Kasenčáková, 8 rokov

Natália Nevlazlová, 13 rokov

Nella Štupáková, 13 rokov

Nina Lajčáková, 8 rokov

Nina Ľašová, 5 rokov

Noe Doktor, 6 rokov

Olívia Fedák, 8 rokov

Olívia Viravcová, 7 rokov

Richard Smrek, 6 rokov

Sabina Kaňová, 8 rokov

Sára Marťáková, 7 rokov

Sebastián Šima, 7 rokov

Stella Pekárová, 7 rokov

Stella Solárová, 6 rokov

Tamara Vilčeková, 10 rokov

Timotej Semančík, 8 rokov

Tomáš Dubjel, 8 rokov

Vanesa Krajníková, 8 rokov

Zara Kovalčíková, 9 rokov – 2. Miesto

Zuzana Repková, 7 rokov