PRIHLÁŠKA

Ako k nám prihlásiť dieťa na štúdium? Jednoducho!

Ako k nám prihlásiť dieťa na štúdium? Jednoducho!
7. apríla 2022 Magdaléna Šipošová

Hoci sa zdá byť budúci školský rok ešte ďaleko, prípravy u nás prebiehajú už teraz. V školskom roku 2022/23 budeme mať otvorené dva druhy štúdia. Štúdium pre mladších žiakov, predškolákov, vo veku 5-6 rokov v prípravnom programe predstavuje výtvarnú prípravu zameranú predovšetkým na spontánne vyjadrovanie a zoznamovanie sa s rôznymi výtvarnými technikami. Vyučuje sa skupinovo a predstavuje to 2 vyučovacie hodiny týždenne. Prijímame deti zo všetkých materských škôlok v meste, nakoľko vyučovanie bude prebiehať v popoludňajších hodinách.

Základné štúdium je určené pre žiakov základných škôl vo veku do veku 15 rokov. Predstavuje 3 vyučovacie hodiny do týždňa a štúdium zahŕňa predmety akými sú: kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti a dejiny umenia. Vyučuje sa skupinovo v počte max. 10 detí.

Zápis k nám je zvyčajne v júni, prípadne v druhom kole (výnimočne) začiatkom septembra. Prihlasovanie prebieha elektronicky na našom webe. Po vyplnení prihlášky vás o termíne zápisu budeme informovať priamo. Prihláste sa už teraz! V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať – 0948295259

Kliknite tu:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=742