PRIHLÁŠKA

KONTAKT

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

KOMENSKÉHO 8
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

 sukromnazus.sl@gmail.com

 


Nadežda Štefančíková

zriadovateľka školy

 


Mgr.Michaela Dudová

poverená vedením

0902 778 416

ELOKOVANÉ PRACOVISKA ŠKOLY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

PLAVNICA 244

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. CYRILA A METÓDA

ŠTÚROVA 3, STARÁ ĽUBOVŇA 

sukromnazus.sl@gmail.com