PRIHLÁŠKA

KONTAKT

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

KOMENSKÉHO 8
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

 sukromnazus.sl@gmail.com

 


Nadežda Štefančíková

zriadovateľka školy

 


Mgr. Magdaléna Šipošová

učiteľka

0948 295 259

ELOKOVANÉ PRACOVISKO

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

PLAVNICA 244

 sukromnazus.sl@gmail.com