PRIHLÁŠKA

KTO SME

Naďa Štefančíková

je srdcom a zriaďovateľkou školy

Výborná výtvarníčka, ktorá sa celý svoj doterajší život venuje formovaniu mladých ľudí vo výtvarnom odbore. Za 40 rokov praxe jej prešlo rukami nespočetné množstvo detí, pričom mnohé z nich sú v tomto odbore dnes úspešné. V tvorbe sa špecializuje na oblasť grafiky.

Mgr. Magdaléna „Megi“ Šipošová

je vyštudovaná historička umenia

Vo výtvarnom umení a v jeho výučbe vidí obrovský potenciál. „Umenie nás kultivuje a robí lepšími, vnímavejšími.“
Je iniciátorkou nového, artefiletického prístupu v našom edukačnom procese. Venuje sa predovšetkým deťom v predškolskom veku. Vedie u nás aj individuálne hodiny s terapeutickým zameraním.

Mgr. Lucia Suchánová

je vyštudovaná pedagogička

Štúdium absolvovala v oblasti výtvarnej výchovy a dejepisu.Všestranná, vynikajúca predovšetkým v kombinovaných technikách. Žiaci pod jej vedením robia doslova zázraky. Dokáže v žiakoch prebudiť potenciál a prirodzene ho nechať rozvinúť.

Mgr. Anna Gancarčíková

je naša najnovšia posila

Je vyštudovaná pedagogička výtvarnej tvorby. Skúsená, veselá, plná energie. Sme za ňu nesmierne vďační, priniesla k nám nový vietor.

 

Mgr. Michaela Dudová

je vyštudovaná pedagogička

Štúdium ukončila v odbore výtvarná výchova a dejepis. Špecializuje sa na textilnú tvorbu. Zbehlá v tom čo robí, vedie ateliér na Štúrovej.

Bc. Patrícia Gernátová

je vyštudovaná pedagogička

Na nejaký čas si odbehla plniť materské poslanie.

Ing. Monika Lichvarčíková

vyštudovala ekonomickú univerzitu

Pracuje u nás na ekonomickom úseku, ktorý vlastne kompletne pokrýva. Venuje sa aj administratíve a všetkým, pre nás, úmorným „papierovačkám“. Sme vďační, že ju máme.