PRIHLÁŠKA

KTO SME

Naďa Štefančíková

je srdcom a zriaďovateľkou školy

Výborná výtvarníčka, ktorá sa celý svoj doterajší život venuje formovaniu mladých ľudí vo výtvarnom odbore. Za 39 rokov praxe jej prešlo rukami nespočetné množstvo detí, pričom mnohé z nich sú v tomto odbore dnes úspešné. V tvorbe sa špecializuje na oblasť grafiky.

Magdaléna „Megi“ Šipošová

je vyštudovaná historička umenia

Vo výtvarnom umení a v jeho výučbe vidí obrovský potenciál. „Umenie nás kultivuje a robí lepšími, vnímavejšími.“
Je iniciátorkou nového, artefiletického prístupu v našom edukačnom procese. Venuje sa predovšetkým deťom v predškolskom veku. Vedie u nás aj individuálne hodiny s terapeutickým zameraním.

Lucia Reľovská

je vyštudovaná pedagogička

Štúdium absolvovala v oblasti výtvarnej výchovy a dejepisu.Všestranná, vynikajúca predovšetkým v kombinovaných technikách. Žiaci pod jej vedením robia doslova zázraky. Dokáže v žiakoch prebudiť potenciál a prirodzene ho nechať rozvinúť.

Maria Anna Chrobok

je našou duchovnou posilou

Skvelá výtvarníčka a vynikajúci človek. Maliarka, sochárka s dlhoročnými skúsenosťami a množstvom výtvarných diel, ktoré našli svoje miesto na Slovensku aj v zahraničí. Je absolventkou Akadémie Sztuk Pieknych v Krakowe v obdore grafika a rezba.

Michaela Dudová

je vyštudovaná pedagogička

Štúdium ukončila v odbore výtvarná výchova a dejepis. Špecializuje sa na textilnú tvorbu. Momentálne plní najväčšie poslanie ženy, venuje sa vlastnej dcérke.

Patrícia Gernátová

je vyštudovaná pedagogička

 

Monika Michňová

vyštudovala ekonomickú univerzitu