PRIHLÁŠKA

KTO SME

Naďa Štefančíková

je srdcom a zriaďovateľkou školy

Výborná výtvarníčka, ktorá sa celý svoj doterajší život venuje formovaniu mladých ľudí vo výtvarnom odbore. Za 39 rokov praxe jej prešlo rukami nespočetné množstvo detí, pričom mnohé z nich sú v tomto odbore dnes úspešné. V tvorbe sa špecializuje na oblasť grafiky.

Magdaléna „Megi“ Šipošová

je vyštudovaná historička umenia

Vo výtvarnom umení a v jeho výučbe vidí obrovský potenciál. „Umenie nás kultivuje a robí lepšími, vnímavejšími.“
Je iniciátorkou nového, artefiletického prístupu v našom edukačnom procese. Venuje sa predovšetkým deťom v predškolskom veku. Vedie u nás aj individuálne hodiny s terapeutickým zameraním.

Lucia Reľovská

je vyštudovaná pedagogička

Štúdium absolvovala v oblasti výtvarnej výchovy a dejepisu.Všestranná, vynikajúca predovšetkým v kombinovaných technikách. Žiaci pod jej vedením robia doslova zázraky. Dokáže v žiakoch prebudiť potenciál a prirodzene ho nechať rozvinúť.

Miriam Kupcová

je naša najnovšia posila

U nás sa venuje predovšetkým predškolákom a mladším deťom. Je veľmi empatická a rada uplatňuje rôzne kombinované techniky.

 

Michaela Dudová

je vyštudovaná pedagogička

Štúdium ukončila v odbore výtvarná výchova a dejepis. Špecializuje sa na textilnú tvorbu. Momentálne plní najväčšie poslanie ženy, venuje sa vlastnej dcérke.

Patrícia Gernátová

je vyštudovaná pedagogička

Na nejaký čas si odbehla plniť materské poslanie.

Monika Michňová

vyštudovala ekonomickú univerzitu

Pracuje u nás na ekonomickom úseku, ktorý vlastne kompletne pokrýva. Venuje sa aj administratíve a všetkým, pre nás, úmorným „papierovačkám“. Sme vďační, že ju máme.