PRIHLÁŠKA

Mgr. Anna Gancarčíková – zbehlá výtvarníčka nielen vo svojej učiteľskej profesii …

Mgr. Anna Gancarčíková – zbehlá výtvarníčka nielen vo svojej učiteľskej profesii …
20. mája 2024 Nadežda Štefančíková

Naša učiteľka a šikovná výtvarníčka Mgr. Anna Gancarčíková sa zaslúžila o návrh a ilustráciu hracích kariet pre Hrad Ľubovňa. Inšpiráciou jej boli tzv. sedmové karty pochádzajúce z obdobia okolo roku 1460. A tu môžete vidieť výsledok …