PRIHLÁŠKA

Na čom sme pracovali v úvode tohto školského roka..

Na čom sme pracovali v úvode tohto školského roka..
17. októbra 2022 Nadežda Štefančíková

 

Adela Majerníčková

Daniel Hnat

Šimon Rybovič

Šimon Rybovič

Sára Lichvárová

Olívia Viravcová

Otília Balážová

Sofia Malastová

Leónia Petrusová

Tomáš Chovanec

Nella Semančíková

Marek Tomus

Ella Timočková

Dávid Cvanciger

Lucia Mrázová a Nina Šipošová

 

 

Petra Urbanová

Tina Strenková

Erika Petrušová

Zoe Polášová

Timotej Semančík

Lívia Kontrová

Filip Richter

Ingrid Bolcárová

Natália Marťáková

Natália Marťáková

Lea Viktória Drabinská

Matej Hudák

Lenka Dubjelová

Kryštof Kavka

Emma Sivulková

Emma Lajčáková

Viktória Ilkovičová

Kamila Štellmachová