PRIHLÁŠKA

Naše žiačky žnú úspechy v projekte Deti a architektúra každý rok!

Naše žiačky žnú úspechy v projekte Deti a architektúra každý rok!
16. februára 2022 Nadežda Štefančíková

Už je u nás tradíciou zapojiť sa každoročne do projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorú organizuje OZ Euroarch a ktorého výstupom je výtvarná súťaž každoročne vždy na inú tému.  Organizátori sa snažia zaujímavým spôsobom vzdelávať mladých ľudí o architektúre. Témou posledného ročníka boli „Budova pre kultúru“. Zo 600 žiackych prác z celého Slovenska porota vybrala aj štyri v podaní našich žiačok. Sme veľmi hrdí a tešíme sa z ich úspechu!

Sú to: Nina Ištoňová, Nellka Repková, Viktória Spišiaková, Lucia Kormaníková

Výsledky aj s charakteristikou projektu si môžete pozrieť tu:

https://www.detiaarchitektura.sk/rocniky/2021

Šimon Šidlovský, 12 rokov

Veronika Plavnická, 12 rokov

Petra Hajnalová, 11 rokov

Nina Ištoňová, 12 rokov – Cena Lucie Lalky

Nella Repková, 11 rokov – Cena OZ Euroarch

Matúš Paluba, 11 rokov

Lucia Kormaniková, 13 rokov – Cena SKSI

Emma Sivulková, 10 rokov

Viktória Spišiaková, 13 rokov – Cena CEMMAC