PRIHLÁŠKA

Obnovenie vyučovania k 15. 6. 2020

Obnovenie vyučovania k 15. 6. 2020
10. júna 2020 Magdaléna Šipošová

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 9. 6. 2020 aj my opäť otvárame svoje brány. Od 15. 6. 2020 bude vyučovanie prebiehať podľa pôvodných rozvrhov, s výnimkou prípravného štúdia a vyučovania na elokovanom pracovisku v Plavnici. Bližšie info Vám zašleme v najbližšie dni emailom.

Je potrebné, aby dieťa pri nástupe na vyučovanie prinieslo Vami podpísané prehlásenie o zdravotnom stave žiaka:

vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka

Prajem pekný deň,

Šipošová