PRIHLÁŠKA

Ocenení žiaci v regionálnej súťaži Vesmír očami detí 2022

Ocenení žiaci v regionálnej súťaži Vesmír očami detí 2022
1. mája 2022 Magdaléna Šipošová

Minulý týždeň prebehlo aj odovzdávanie ocenení v regionálnej súťaži Vesmír očami detí, ktoré organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko. Spomedzi množstva skvelých a kvalitných prác našich žiakov porota vybrala tieto mená od nás: Matej Štellmach, Filip Sivák, Leila Gerthoferová, Lukáš Baumeister, Timon Marťák, Sofia Židová, Emma Sivuľková, Sofia Malastová.

Opäť GRATULUJEME!

Žiaľ súčasťou odovzdávania nebola výstava. Ale naše práce si môžete pozrieť tu.

Matúš Paluba

Emma Sivulková

Matej Zubaj

Tadeáš Dubjel

Tomáš Dubjel

Kristína Labantová

Tomáš Dubjel

Lukáš Baumeister

Jakub Jančišin

Sofia Židová

Michal Korsch

Sofia Budziňáková

Patrik Štefančík

Jakub Ščurka

Timon Marťák

 

Matej Štellmach

Matej Štellmach – víťazná práca

Sofia Malastová

Klára Rusiňáková

Šimon Šidlovský

Otília Balážová

Petra Hajnalová

Sofia Malastová

Lukáš Baumeister

Timon Marťák

Sofia Malastová – jej práca bola použitá aj na plagáte

Matej Štellmach

Emma Sivulková

Matej Štellmach si preberá cenu

Filip Sivák (ktorému som nestihla urobiť portrétku)

Leila Gerthoferová (tiež mi ušla na portrétku)

Lukáš Baumeister

Timon Marťák

Emma Sivulková