PRIHLÁŠKA

Opatrenia a fungovanie školy počas pandémie

Opatrenia a fungovanie školy počas pandémie
16. februára 2022 Nadežda Štefančíková

Z dôvodu potreby rýchlej a priamej komunikácie so žiakmi a zákonnými zástupcami v súvislosti s protipandemickými opatreniami, komunikujeme veci v tejto súvislosti výhrade cez nás školský informačný systém IZUŠ. Ďakujeme za pochopenie.

Magdaléna Šipošová