PRIHLÁŠKA

Práce z vyučovania p. učiteľky Nadeždy Štefančíkovej

Práce z vyučovania p. učiteľky Nadeždy Štefančíkovej
2. mája 2022 Nadežda Štefančíková

Dária Compľová,8 rokov

Dária Compľová, 8 rokov

Dária Compľová, 8 rokov

Ester Podolinská, 9 rokov

Ester Podolinská, 9 rokov

Jakub Fuchs, 9 rokov

Jakub Ščurka, 9 rokov

Karolína Rechtoríková, 9 rokov

Karolína Rechtoríková, 9 rokov

Karolína Rechtoríková, 9 rokov

Matej Kmeč, 9 rokov

Matej Kmeč, 8 rokov

Matej Štellmach, 9 rokov

Matej Štellmach, 9 rokov