PRIHLÁŠKA

Prerušenie prezenčnej formy vyučovania od 12. 10. 2020

Prerušenie prezenčnej formy vyučovania od 12. 10. 2020
12. októbra 2020 Magdaléna Šipošová

OZNAM:

Vedenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Komenského 8 v Starej Ľubovni PRERUŠUJE vyučovanie s platnosťou od 12. 10. 2020 až do odvolania na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 č. 2020/17294:1-A1810, ktorým sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie na základných umeleckých školách. Podrobné informácie ohľadne dištančného vyučovania a organizačných záležitostiach bude zákonným zástupcom a žiakom zaslané prostredníctvom školského informačného systému.

odkaz na rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Za pochopenie ďakujeme a prajeme pevné zdravie!

Šipošová a kolektív z ARTÍKU