PRIHLÁŠKA

prijímacie skúšky a zápis na školský rok 2022/23

prijímacie skúšky a zápis na školský rok 2022/23
24. mája 2022 Magdaléna Šipošová

Vedenie školy vyhlasuje termín prijímacích skúšok vo výtvarnom odbore pre šk. rok 2022/23.

Pozývame vás dňa 3. júna v čase medzi 9. 00 – 16. 00 hod. do priestorov našich ateliérov v sídle školy na ulici Komenského 8 v Starej Ľubovni (budova ZŠ Komenského) na 1. poschodí.

Pre školský rok 2022/23 otvárame štúdium v programoch – prípravné štúdium a základné štúdium 1. aj 2. časti (pre prvý aj druhý stupeň základných škôl), pre deti ktoré majú radosť z tvorenia a umenia. Záujemcom odporúčame priniesť si výtvarné práce z domu.

Vyučovanie bude prebiehať v ateliéroch na ul. Komenského 8, v ateliéri na ZŠ s MŠ Cyrila a Metóda v Starej Ľubovni a na elokovanom pracovisku v ZŠ Plavnica.

Tešíme sa na vás!