PRIHLÁŠKA

Radosť z tvorby a stále úspešní!

Radosť z tvorby a stále úspešní!
25. marca 2019 Lenka Zummerová

Za uplynulých pár mesiacov sme prešli mnohými technikami a námetmi, zopár prednáškami, spontánnou kresbou a maľbou a tiež rozhovormi o nich. Napriek tomu, že kladieme veľký dôraz predovšetkým na proces tvorby, tak nejako sa stále zúčastňujeme aj výtvarných súťaží. Pre nás sú hodnotné všetky práce našich žiakov, no nájdu sa u nás aj takí, ktorých práce „padnú do oka“ aj hodnotiteľom rôznych, či už slovenských alebo zahraničných súťaží.

Zapojili sme sa do súťaže Žitnoostrovské pastelky 2019. Do súťaže sa prihlásilo 2021 autorov s  2278 prácami z Bulharska, Ruska, Srbska, Lotyšska, Bangladéša, Poľska, Maďarska, Kazachstanu, Hong Kongu, Českej republiky v najhojnejšom počte zo Slovenska a tento
rok sa prvýkrát do súťaže zapojilo  aj Francúzsko, Estónsko a Chorvátsko. Výsledkom odborného posúdenia diel je 60 ocenených detí a 215 diel, ktoré budú vystavené v Žitnoostrovskom múzeu od 14. 6. – 9. 8. 2019. Od nás je ocenená Timea Poľančíková, 6r., s prácou Traja Králi.

V okresnom kole súťaže Vesmír očami detí 2019, boli ocenení: Rafael Gostík 6r., Tomáš Žid 5r., Klára Tokarčíková 5r., Karin Kosturková 6r., Zuzana Štellmachová 7r., Lilien Čižmárová 8r., Marko Jendrichovský 9r., Karolína Palgutová 9r., Viktória Vančová 10r., čestné uznania získali: Tamara Zimová 5r., Katarína Rybovičová 6r., Lea Haščinová 7r., Natália Marťáková 7r., Tereza Vilková 7r., Veronika Plavnická 9r., Zuzana Ridilová 8r., Lívia Poľančíková 9r., Timotej Timočko 9r. a Michaela Kyšeľová 11r.

Na medzinárodnej súťaži Naši susedia 2019 v Rzeszowe, naši žiaci získali ocenenia: Nellka Repková – 2. cena v 1.kategórii. Vanesa Repková – čestné uznanie v 1. kategórii. V 2.kategórii Dáša Hermelová 1. cena. Emília Hudáková v 2.kategórii – čestné uznanie. Vystavené práce tam majú aj Tereza Vilková 7r., Jakub Jančišin 7r., Mária Virová 7r., Lucka Mrázová 7r.

Gratulujeme našim žiakom, aj sebe.

Karolína Palgutová | 9r. | Cena

Marko Jendrichovský | 9r. | Cena

Veronika Plavnická | 9r.| čestné uznanie

Tereza Vilková | 7r. | čestné uznanie

Natália Maťáková | 7r. | čestné uznanie

Lívia Poľančíková | 9r. | čestné uznanie

Lea Haščinová | 7r. | čestné uznanie