PRIHLÁŠKA

Úspech na celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2022

Úspech na celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2022
31. mája 2022 Magdaléna Šipošová

Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí – prebiehala v dvoch etapách. I. etapa okresného kola sa konala pod záštitou Ľubovnianskeho osvetového strediska, z ktorej víťazné práce následne postupovali do II. etapy celoslovenského kola do Hurbanova, kde sa umiestnili dvaja naši žiaci, ako jediní za okres Stará Ľubovňa – Emma Sivulková pod vedením Mgr. Lucie Suchánovej a Matej Štellmach pod vedením Nadeždy Štefančíkovej.

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Emmke a Matejovi blahoželáme!!!

Nadežda Štefančíková a Matej Štellmach

Víťazná práca Mateja Štellmacha

Mgr. Lucia Suchánová a Emmka Sivulková

Víťazná práca Emmky Sivulkovej