PRIHLÁŠKA

workshop KRESBY 9. apríla 2022 – realizované!

workshop KRESBY 9. apríla 2022 – realizované!
22. marca 2022 Nadežda Štefančíková

Workshop kresby bude zážitkovým kurzom do sveta kresby ako takej. Pod vedením Martina Kudlu zažijeme popoludnie nabité informáciami o kresbe ako takej, jej žánrových oblastiach, preletíme dejinami kresby vo výtvarnom umení, dozvieme sa rôzne typy a triky v kresbe, ale hlavne budeme pracovať technikou, ktorú využíval aj Andy Warhol pri svojej práci. Bude to experiment, bude to zážitok!

Martin Kudla je vždy dobre naladený umelec a pedagóg pôsobiaci ako odborný asistent na Katedre výtvarných umení a intermédií v Košiciach. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe s presahom do intermédií.

Workshop je bezplatný, nakoľko je podporený z projektu UZOL Mesto kultúry 2021.