PRIHLÁŠKA

Z workshopu dizajnu do vyučovania … tvorili malí aj veľkí, chlapci aj dievčatá

Z workshopu dizajnu do vyučovania … tvorili malí aj veľkí, chlapci aj dievčatá
2. mája 2022 Nadežda Štefančíková

26. 02. 2022 v priestoroch našej školy prebehol v poradí prvý workshop zo siedmich zameraný na DIZAJN. Workshop sa niesol v duchu tvorivosti pod vedením inšpiratívnej dizajnérky Mgr. art. Annamárie Mikulík. Myšlienka vytvorenia originálneho výrobku – suveníru z mydla – nás natoľko nadchla, že sme sa rozhodli vytvoriť takýto originálny výrobok aj s deťmi na vyučovaní a tu je zopár fotiek ako sa nám darilo. Každé dieťa si mohlo vytvoriť mydlo podľa svojich vlastných predstáv. Boli súčasťou celého procesu výroby, sami si určili tvar, farbu, ale aj vôňu výsledného výrobku. Na konci si každý odniesol svoj produkt domov.