PRIHLÁŠKA

Zápis na školský rok 2023/24

Zápis na školský rok 2023/24
13. apríla 2023 Nadežda Štefančíková

Vedenie školy vyhlasuje termín prijímacích skúšok vo výtvarnom odbore pre šk. rok 2023/24.

Pozývame vás dňa 2. júna v čase medzi 10. 00 – 17. 00 hod. do priestorov našich ateliérov v sídle školy na ulici Komenského 8 v Starej Ľubovni (budova ZŠ Komenského) na 1. poschodí.

Pre školský rok 2023/24 otvárame štúdium v programoch – prípravné štúdium, základné štúdium I. stupeň (pre prvý aj druhý stupeň základných škôl) a základné štúdium II. stupeň (pre žiakov od 15 – 25 rokov).

Pred zápisom si vypíšte elektronickú prihlášku online (na našej stránke). Nie je nutné ju vytlačiť. Urobíme to za vás. V deň zápisu je potrebné prísť osobne aj s dieťaťom. Prijatiu predchádza osobný rozhovor a kresba podľa predlohy.

Vyučovanie bude prebiehať v ateliéroch na ul. Komenského 8, v ateliéri na ZŠ s MŠ Cyrila a Metóda v Starej Ľubovni a na elokovanom pracovisku v ZŠ Plavnica.

Tešíme sa na vás!