PRIHLÁŠKA

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže s témou „RODINA“

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže s témou „RODINA“
31. mája 2022 Nadežda Štefančíková

Asociácia za život a rodinu (AZŽR) vďaka sponzorom a podpore partnerov realizuje 6. ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Do súťaže o atraktívne ceny (notebooky, fotoaparát, rodinné víkendové pobyty či poukážky do eshopov a ďalšie) sa mohli zapojiť žiaci ZŠ, SŠ, ZUŠ i špeciálnych škôl z celého Slovenska a reagovať svojimi výtvarnými dielami na jednu alebo obe témy súťaže.

Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov a študentov základných, stredných a základných umeleckých škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a dôležitými spoločenskými otázkami. Aj v tomto ročníku súťaže budú vybrané výtvarné diela posunuté Galérii v Bratislave, ktorú zriaďuje De Paul. V bratislavskej nocľahárni tak budú potešovať ľudí bez domova vybrané diela žiakov z celého Slovenska.

Barbora Hrivňáková, 7 rokov

Daniel Budziňák, 7 rokov

Daniel Budziňák, 7 rokov

Dária Compľová, 9 rokov

Elin Duláková, 7 rokov

Ema Tokarčíková, 6 rokov

Erika Petrušová, 14 rokov

Gerard Smoleň, 8 rokov

Gregor Murcko, 7 rokov

Šimon Štupák, 7 rokov

Jakub Ščurka, 9 rokov

Karolína Rechtoríková, 9 rokov

Karolína Vrablová, 7 rokov

Kristián Beskyd, 7 rokov

Kristína Labantová, 5 rokov

Laura Lenhartová, 6 rokov

Lukáš Baumeister, 8 rokov

Matej Hudák, 6 rokov

Melánia Opinová, 6 rokov

Melánia Opinová, 6 rokov

Melánia Pjataková, 7 rokov

Sára Marťáková, 6 rokov

Sofia Daňková, 6 rokov

Sofia Malastová, 12 rokov

Zdenka Balážová, 6 rokov

Zuzana Repková, 6 rokov