PRIHLÁŠKA

Žiaci študujúci v Plavnici

Žiaci študujúci v Plavnici
25. novembra 2020 Nadežda Štefančíková

Tu je niekoľko výtvarných prác žiakov, ktorí navštevujú naše elokované pracovisko v Plavnici. Tieto vznikli ešte v čase, keď u nás pôsobila sestra Dobromila.

MIŠKA KYŠEĽOVÁ

MIŠKA KYŠEĽOVÁ

KATKA RINDOŠOVÁ

KATKA RINDOŠOVÁ

KAMILA BROTVANOVÁ

KAMILA BROTVANOVÁ

JAKUB RINDOŠ

VIKTÓRIA VANČOVÁ

ZUZKA RIDILLOVÁ

VIKTÓRIA VANČOVÁ

VIKTÓRIA SPIŠIAKOVÁ

TEREZKA PAVLÍKOVÁ

VIKTÓRIA SPIŠIAKOVÁ

PETRA URBANOVÁ

PETRA URBANOVÁ

NIKOLA HNÁTOVÁ

NATÁLIA URBANOVÁ

NIKOLA HNÁTOVÁ

MIROSLAV KYŠEĽA

MIROSLAV KYŠEĽA

MIŠKA RYBOVIČOVÁ