PRIHLÁŠKA

Artik

kombinovaná technika

Viktória Spišiaková

kresba, maľba

Maxim Rutkovskyy

kombinovaná technika

Jakub Redaj

kombinovaná technika

Petra Hajnalová

kombinovaná technika

spoločná práca/artefiletická hra Mosty

maľba, kresba

Katka Rybovičová

kombinovaná technika

Lea Handzelová

maľba

Lucia Kormaniková

maľba

Barbara Balážová

maľba

Dávid Šimko

Z našej tvorby
Žiaci študujúci v Plavnici.

Žiaci študujúci v Plavnici.

Tu je niekoľko výtvarných prác žiakov, ktorí navštevujú naše elokované pracovisko v Plavnici. Tieto vznikli ešte v čase, keď u…

- by Magdaléna Šipošová
S našimi najmenšími..

S našimi najmenšími..

Okrem klasickej výtvarnej tvorby podľa vzdelávacích štandardov sa snažíme proces čas od času obohacovať aj o artefiletické hry, ktoré podporujú…

- by Magdaléna Šipošová
Žiaci u pani učiteľky Štefančíkovej

Žiaci u pani učiteľky Štefančíkovej

Aj žiaci u pani učiteľky Štefančíkovej pracovali na prelome septembra/októbra na projekte „DETI A ARCHITEKTÚRA“, ale aj na témach jesene…

- by Magdaléna Šipošová
Účasť na súťaži Dúha 2019/2020, „šťastné chvíle s mojimi blízkymi“.

Účasť na súťaži Dúha 2019/2020, „šťastné chvíle s mojimi blízkymi“.

Aj tohto roku sme sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže DÚHA, ktorú organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko. Téma znela – „ŠŤASTNÉ CHVÍLE…

- by Magdaléna Šipošová
Na čom sme pracovali na prelome septembra/októbra 2020

Na čom sme pracovali na prelome septembra/októbra 2020

Žiaľ, či sa nám to páči alebo nie, opäť sme museli svoje brány zatvoriť pre prezenčnú formu vyučovania! Chceme sa…

- by Magdaléna Šipošová
folklór/portrét/grafika

folklór/portrét/grafika

Posledné týždne sme sa zaoberali témou folklóru, ľudových zvykov a formám ornamentov, ktoré sú pre ľudové tradície tak typické. Je…

- by Magdaléna Šipošová
Čaro prírody a fantázia

Čaro prírody a fantázia

V ročníkoch 1. a 2. stupňa sme sa posledné týždne venovali témam prírody a fantázie. Technicky sme sa zaoberali kresbou,…

- by Lenka Zummerová
To som JA

To som JA

Predškoláci s veľkým nadšením a veľmi svojsky pristúpili k vlastným autoportrétom. Samotnej tvorbe predchádzala diskusia o tom, aký je každý z nás jedinečný, a že na…

- by Lenka Zummerová
spontánna tvorba/čmáranie a hľadanie príbehu

spontánna tvorba/čmáranie a hľadanie príbehu

S predškolákmi sme hrali hru na spontánnu kresbu so zatvorenými očami, v ktorej deti následne hľadali nejaký obsah. Ten potom na základe…

- by Lenka Zummerová

ARTÍK
základná umelecká škola

Výtvarné umenie má v sebe nekonečný potenciál. „Umenie nás kultivuje a robí lepšími, vnímavejšími.“ Tvorenie je zážitok, otvára nás sebapoznávaniu a stimuluje rozvoj emocionálnej inteligencie. Je pre nás dôležité, aby bola súčasťou tvorivej práce aj reflexia tvorby, čím podnecujeme deti ku kritickému mysleniu a komunikačným zručnostiam.

O ŠKOLE

ČO JE U NÁS NOVÉ

ONLINE prihláška a zápis na školský rok 2021/22
- by Magdaléna Šipošová

Všetkým záujemcom o štúdium výtvarnej tvorby v roku 2021/22 u nás v ARTÍKU, dávame do pozornosti, že sa už môžu…

Opäť úspech v Bratislave!
- by Magdaléna Šipošová

Aj tento rok sme sa zapojili do vynikajúceho projektu, ktorý sa snaží viesť deti k poznaniu architektúry DETI A ARCHITEKTÚRA…

KOLEKTÍVNE

vs.

INDIVIDUÁLNE

Skupinová hodina

Prebieha štandardným spôsobom podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR, a to v Prípravnom štúdiu v počte 5-8 žiakov, I. stupeň – Základné štúdium v počte 6-10 žiakov a II. stupeň – Základné štúdium v počte 4-6 žiakov. V jednotlivých skupinách sú zaradené deti približne v rovnakom veku. Výhodou skupinovej hodiny je kolektívny dialóg, ku ktorému medzi žiakmi dochádza a ktorý je veľkým prínosom pre komunikačné zručnosti žiakov.

Individuálny prístup

Nakoľko je Výtvarný odbor Ministerstva školstva SR uznaný len ako skupinový, individuálne hodiny sú možné len formou samoplatcu. Táto forma je vhodná v prípade, kde je potrebný intenzívny prístup s terapeutickým zreteľom. Pomocou konkrétnych artefiletických techník vieme u predškolákov a mladších školákov stimulovať rôzne oblasti, s ktorými môžu deti v tomto veku zápasiť. Hanblivosť, bojazlivosť, slabá komunikačná schopnosť, ťažkosti s grafomotorikou, agresívne prejavy a pod.