PRIHLÁŠKA

Artik

Na dedine

maľba

Zoe Polášová | 5 r.

Ulovená ryba

kresba, maľba

Ema Gernátová | 5 r.

Taká čudná veža

kombinovaná technika

Jakub Redaj | 5 r.

Lúčny koník

kombinovaná technika

Janka Filičková | 7 r.

Mačka a ja

kombinovaná technika

Karolína Landorová | 5 r.

Sen o kroji

maľba, kresba

Katka Rybovičová | 6r.

Môj hrad

kombinovaná technika

Lea Handzelová | 6 r.

Vianočná radosť

kombinovaná technika

Lilien Glodžáková | 5 r.

Život chrobákov

kombinovaná technika

Vivien Elgrová | 7 r.

Macko na výlete

kombinovaná technika

Zojka Šipošová | 5r.

Z našej tvorby
folklór/portrét/grafika

folklór/portrét/grafika

Posledné týždne sme sa zaoberali témou folklóru, ľudových zvykov a formám ornamentov, ktoré sú pre ľudové tradície tak typické. Je…

- by Magdaléna Šipošová
Čaro prírody a fantázia

Čaro prírody a fantázia

V ročníkoch 1. a 2. stupňa sme sa posledné týždne venovali témam prírody a fantázie. Technicky sme sa zaoberali kresbou,…

- by Lenka Zummerová
To som JA

To som JA

Predškoláci s veľkým nadšením a veľmi svojsky pristúpili k vlastným autoportrétom. Samotnej tvorbe predchádzala diskusia o tom, aký je každý z nás jedinečný, a že na…

- by Lenka Zummerová
spontánna tvorba/čmáranie a hľadanie príbehu

spontánna tvorba/čmáranie a hľadanie príbehu

S predškolákmi sme hrali hru na spontánnu kresbu so zatvorenými očami, v ktorej deti následne hľadali nejaký obsah. Ten potom na základe…

- by Lenka Zummerová

ARTÍK
základná umelecká škola

Výtvarné umenie má v sebe nekonečný potenciál. „Umenie nás kultivuje a robí lepšími, vnímavejšími.“ Tvorenie je zážitok, otvára nás sebapoznávaniu a stimuluje rozvoj emocionálnej inteligencie. Je pre nás dôležité, aby bola súčasťou tvorivej práce aj reflexia tvorby, čím podnecujeme deti ku kritickému mysleniu a komunikačným zručnostiam.

O ŠKOLE

ČO JE U NÁS NOVÉ

- by Magdaléna Šipošová

Milí rodičia a deti, s radosťou Vám oznamujeme, že od stredy 16. septembra obnovujeme výučbu výtvarnej tvorby u nás. Rozvrh…

ZÁPIS k nám 2020/21
- by Magdaléna Šipošová

Všetkých záujemcov o výtvarné umenie a neúnavné tvorenie pozývame na prijímačky, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch, a to v…

KOLEKTÍVNE

vs.

INDIVIDUÁLNE

Skupinová hodina

Prebieha štandardným spôsobom podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR, a to v Prípravnom štúdiu v počte 5-8 žiakov, I. stupeň – Základné štúdium v počte 6-10 žiakov a II. stupeň – Základné štúdium v počte 4-6 žiakov. V jednotlivých skupinách sú zaradené deti približne v rovnakom veku. Výhodou skupinovej hodiny je kolektívny dialóg, ku ktorému medzi žiakmi dochádza a ktorý je veľkým prínosom pre komunikačné zručnosti žiakov.

Individuálny prístup

Nakoľko je Výtvarný odbor Ministerstva školstva SR uznaný len ako skupinový, individuálne hodiny sú možné len formou samoplatcu. Táto forma je vhodná v prípade, kde je potrebný intenzívny prístup s terapeutickým zreteľom. Pomocou konkrétnych artefiletických techník vieme u predškolákov a mladších školákov stimulovať rôzne oblasti, s ktorými môžu deti v tomto veku zápasiť. Hanblivosť, bojazlivosť, slabá komunikačná schopnosť, ťažkosti s grafomotorikou, agresívne prejavy a pod.