PRIHLÁŠKA

Naše ocenenia na celoslovenskej výtvarnej súťaži DÚHA 2022/23

Naše ocenenia na celoslovenskej výtvarnej súťaži DÚHA 2022/23
27. apríla 2023 Nadežda Štefančíková

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže DÚHA. Témami na výtvarné spracovanie boli Králi a kráľovné Môj najkrajší sen. Zo všetkých zaslaných prác boli odbornou porotou napokon od nás ocenené tri výtvarné práce, a to – Adely Majerníčkovej, Mateja Hudáka a Kristíny Labantovej. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 05. mája 2023 v Dome kultúry v Starej Ľubovni.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Barbara Balážová

Tomáš Dubjel

Ninka Ľašová

Kristínka Labantová – Čestné uznanie

Timotej Semančík

Zara Kovalčíková

Dávid Cvanciger

Olívia Fedak

Matej Hudák – 1. miesto

Adela Majerníčková – Čestné uznanie

Zoe Polášová