PRIHLÁŠKA

S našimi najmenšími..

S našimi najmenšími..
27. októbra 2020 Nadežda Štefančíková

Okrem klasickej výtvarnej tvorby podľa vzdelávacích štandardov sa snažíme proces čas od času obohacovať aj o artefiletické hry, ktoré podporujú emocionálny rozvoj detí. Okrem toho, že sa výtvarne zabavia sa zároveň učia poznávať seba, svoje pocity a svoje okolie. Jednou z takých bola aj hra „MOSTY“. Zábava bola veľká!