PRIHLÁŠKA

folklór/portrét/grafika

folklór/portrét/grafika
15. apríla 2019 Nadežda Štefančíková

Posledné týždne sme sa zaoberali témou folklóru, ľudových zvykov a formám ornamentov, ktoré sú pre ľudové tradície tak typické. Je to nekonečné žriedlo inšpirácie. Deti mali možnosť navrhnúť si svoj vlastný vzor, ktorý následne otláčali na pozadie figurálneho motívu. Rovnako tak sme dali priestor aj portrétom s obľúbenými, či charakteristickými atribútmi detí. Postupovali sme tak, ako to bolo kedysi typické pre zobrazovanie v kresťanskej symbolike. No a neobišli sme ani grafiku v podobe linorytu a papierorytu, ktoré v podaní detí pôsobia neskutočne profesionálne! Sme na našich zverencov pyšní.