PRIHLÁŠKA

Kde všade nás ocenili v minulom šk. roku!

Kde všade nás ocenili v minulom šk. roku!
26. októbra 2023 Nadežda Štefančíková

Aj uplynulý školský rok sme sa priebežne zapájali do rôznych medzinárodných, slovenských aj regionálnych súťaží. Napriek tomu, že svoju kvalitu a nasadenie našich žiakov nedefinujeme úspechmi na výtvarných súťažiach, musíme konštatovať, že sme boli úspešní. Uvedomujeme si fakt, že práve výtvarná tvorba má svoje špecifiká v zmysle posúdenia jej kvalít, napriek tomu nás teší, že práce našich žiakov zaujali poroty, ktoré vyberali to najlepšie! Celkove sme získali 39 ocenení, 14 medzinárodných, 11 celoslovenských a 14 regionálnych. Za úspech považujeme naviac aj 5 vystavených prác na Medzinárodnom bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023, kde sme získali aj hlavnú cenu v danej kategórii.

Tu nájdete všetky ocenené práce. Gratulujeme sebe aj svojim žiakom! 🙂

Lara Barlík

Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE 2023

Medaila

Viliam Paluba

Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE 2023

Čestné uznanie

Timotej Semančík

Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE 2023

Čestné uznanie

Filip Richter

Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE 2023

Čestné uznanie

Lívia Kontrová

Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE 2023

Čestné uznanie

Zoe Polášová

Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE 2023

Čestné uznanie

Natália Dudová

Medzinárodná výtvarná súťaž – Deň včiel – „Včielka Meduľka“

1. Miesto

Zara Kovalčíková

Medzinárodná výtvarná súťaž – Deň včiel – „Včielka Meduľka“

2. Miesto

Klára Senková

Medzinárodná výtvarná súťaž – Deň včiel – „Včielka Meduľka“

3. Miesto

Matej Chovanec

Medzinárodná výtvarná súťaž – Bohúňová paleta 2023

Strieborné pásmo

Matej Chovanec

Strieborné pásmo

Alexander Vislocký

Medzinárodná výtvarná súťaž – Bohúňova paleta 2023

Bronzové pásmo

Alexander Vislocký 

Bronzové pásmo 

Nella Repková

Medzinárodná výtvarná súťaž – Bohúňova paleta 2023

Čestné uznanie

Nella Repková 

Čestné uznanie

Natália Nevlazlová

Medzinárodná výtvarná súťaž – Bee Art 2023 – OZ Dymák

1. Miesto

Tamara Vilková

XXIII. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023

Hlavná cena

Tamarka Vilková

Hlavná cena

Kristína Kičurová

XXIII. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023

Vystavená práca

Karin Hudáková

XXIII. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023

Vystavená práca

Tatiana Koberová

XXIII. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023

Vystavená práca

Matej Szentivanyi

XXIII. Medzinárodne bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023

Vystavená práca

Tamara Bondrová

XXIII. Medzinárodne bienále grafiky detí a mládeže – Toruń 2023

Vystavená práca

Tamara Bondrová s cenou

Kamila Štellmachová

Celoslovenská výtvarná súťaž – Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 – „Vynálezy bez dátumu spotreby“

3. Miesto – Hlavná cena

Kristína Štellmachová

Celoslovenská výtvarná súťaž – „Deti a architektúra 2022“

2. Miesto – Hlavná cena

Annamária Židovská

Celoslovenská výtvarná súťaž – „Deti a architektúra 2022“

Cena BAUMIT s. r. o.

Olívia Demurová

Celoslovenská výtvarná súťaž – „Deti a architektúra 2022“

Cena CEMMAC

Nella Repková

Celoslovenská výtvarná súťaž – „Deti a architektúra 2022“

Cena Compass s. r. o.

Emma Lajčáková

Celoslovenská výtvarná súťaž – „Deti a architektúra 2022“

Cena organizátora OZ EUROARCH

Adela Majerníčková

Celoslovenská výtvarná súťaž – „DÚHA“

Čestné uznanie

Matej Hudák

Celoslovenská výtvarná súťaž – „DÚHA“

1. Miesto

Kristína Labantová

Celoslovenská výtvarná súťaž – „DÚHA“

Čestné uznanie

Timotej Semančík 

15. Ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – „Slovensko, krajina v srdci Európy“

2. Miesto

Nella Repková

15. Ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – Slovensko, krajina v srdci Európy

3. Miesto

Tatiana Koberová

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Čestné uznanie

Marianna Hnatová

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Hlavná cena

Katarína Rybovičová 

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Čestné uznanie 

Zara Kovalčíková

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Hlavná cena 

Terézia Ilkovičová

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Hlavná cena 

 

Veronika Plavnická

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Čestné uznanie

Lucia Kormaníková

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Čestné uznanie 

Bibiána Vojteková 

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Čestné uznanie

 

Barbara Budzáková

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Hlavná cena

 

Juliána Knapiková

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Hlavná cena 

 

Sofia Malastová

Regionálna výtvarná súťaž – „Ružbašská kráľovská svadba“

Hlavná cena 

 

Sára Marťáková

Regionálna výtvarná súťaž – „Jeruzalemské pašie očami detí“

1. Miesto

Matej Szentivanyi

Regionálna výtvarná súťaž – „Jeruzalemské pašie očami detí“

2. Miesto

Viktória Ilkovičová

Regionálna výtvarná súťaž – „Jeruzalemské pašie očami detí“

3. Miesto