PRIHLÁŠKA

VÝTVARNOU K LEPŠIEMU JA!

VÝTVARNOU K LEPŠIEMU JA!
15. apríla 2019 Nadežda Štefančíková

Výtvarná tvorba má sociálno-preventívny charakter. Vždy som bola presvedčená, že umelecká tvorba má v sebe nekonečný potenciál. Umenie v akejkoľvek podobe. Výtvarné, hudobné, pohybové, dramatické. Umelecká tvorba nás motivuje, rozvíja, rozširuje obzory, učí o kultúrno spoločenských javoch, a či sme si toho vedomí alebo nie, je našou každodennou súčasťou. Už len fakt, ako sa obliekame, v akom prostredí bývame, aký štýl hudby preferujeme, aký šport robíme, to všetko vypovedá o hodnotách, ktoré vyznávame a určitej úrovni vkusu v nás.

Výtvarné umenie je pre mňa jedinečným prostriedkom k lepšej spoločnosti. Možno sa to niektorým bude zdať odvážne, ale ja tomu skutočne verím. Má pre mňa schopnosť pôsobiť sociálno-preventívne, pretože sa tvorca vďaka procesu tvorby dokáže lepšie spoznať, pomenovať svoje nedostatky, pracovať na nich, reflektovať ich a zdieľať s inými, a tým sa stáva citlivejším na potreby svojho okolia. 

Aj preto sme sa v našej škole rozhodli výučbu výtvarného odboru v tradičnom ponímaní obohatiť o princípy artefiletiky. „Artefiletika je reflektívne, tvorivé a zážitkové chápanie vzdelávania, ktoré vychádza z umenia a výrazových kultúrnych prejavov a smeruje k poznávaniu a sebapoznávaniu prostredníctvom reflektívneho dialógu o zážitkoch z tvorby alebo vnímania umenia.“ (J. Slavík) Prítomnosť reflektivného dialógu rozvíja komunikačné zručnosti a sociálne kompetencie. Učí schopnostiam správne komunikovať a disponovať sebaúctou. Proces tvorby dokáže poodkryť úzkostné prejavy a správnymi technikami ich dokáže eliminovať. Pomáha aj pri rozvoji čitateľskej gramotnosti, nehovoriac o oblasti grafomotoriky, ktorá sa v tomto odbore stimuluje maximálne ako sa dá. 

Preto tento odbor odporúčam v plnej možnej miere všetkým, ktorí chcú dať svojmu dieťaťu dobrý základ, ako aj tým, ktorí chcú pracovať na svojom vlastnom sebapoznaní a rozvoji osobnosti. 

Magdaléna Šipošová